سر سیلندر چیست

سر سیلندر چیست؟ ، یکی از قسمت های اصلی موتور خودرو سر سیلندر آن می باشد و در قسمت بالایی موتور قرار گرفته که مجموعه سوپاپ و مانیفولدها بر روی این قطعه مونتاژ می شوند.

ساختار موتور دیزل

ساختار موتور دیزل ، ساختار موتورهای دیزل تنها در سیستم تغذیه و تنظیم سوخت با موتورهای اشتعال جرقه ای متفاوت است.

دستگاه دیاگ چیست

دستگاه دیاگ چیست؟ ، به عیب یابی خودرو از طریق کامپیوتر و سیستم های دیاگ و یا اصطلاحا دستگاه های دیاگ، دیاگ خودرو گفته می شود.

دلکو چیست

دلکو چیست؟ ، دلکو وسیله ای است در موتورهای درون سوز که جریان ولتاژ بالا را از کویل به شمع ها هدایت می کند تا به ترتیب احتراق را منظم کند. دلکو دو عمل انجام می دهد، یکی کمک به کویل برای ایجاد جریان برق قوی؛ و عمل اینکه برق قوی ایجاد شده در کویل را گرفته به سیلندر برای خوردن جرقه تقسیم نماید.