دلکو چیست

دلکو چیست؟ ، دلکو وسیله ای است در موتورهای درون سوز که جریان ولتاژ بالا را از کویل به شمع ها هدایت می کند تا به ترتیب احتراق را منظم کند. دلکو دو عمل انجام می دهد، یکی کمک به کویل برای ایجاد جریان برق قوی؛ و عمل اینکه برق قوی ایجاد شده در کویل را گرفته به سیلندر برای خوردن جرقه تقسیم نماید.

یکی از اجزای مهم خودرو دلکو بوده که وظیفه اش تامین برق و شارژ باتری خودرو است. نام اصلی آن Distributor یا توزیع کننده می باشد که در موتورهای احتراق داخلی، جریان برق با ولتاژ بالا را از کویل تحویل گرفته و به شمع ها می رساند تا براساس ترتیب خاصی احتراق را دارای نظم کند.

 

تنظیم دلکو خودروهای کاربراتوری چگونه صورت می گیرد؟


• موتور را روشن کرده و آن را روشن نگه دارید.
• درحالی که موتور روشن است برای آن که دلکو بچرخد، پیچ نگهدارنده را مقداری شل کنید.
• اکنون دلکو را مقدار کمی به یک سمت بچرخانید (برای اینکه موتور بتواند راحت تر کار کند و دور آن بالاتر برود).
• در این حالت موتور ریپ می زند.
• دلکو را به سمت عکس بچرخانید تا دور موتور پایین آمده و ریپ زدن متوقف شود. زمانی که موتور ریپ نزند خروجی اگزوز صاف خواهد شد و اگر خودرو تپ تپ نکند، دلکو تنظیم شده است.
• برای اطمینان از ریپ نزدن و لرزش موتور کمی گاز بدهید تا دور موتور بالاتر برود.
• در صورت ایجاد لزرش به سمت ریتارد بچرخانید و سپس پیچ را سفت کنید.

 

تعویض دلکو در خودروهای کاربراتوری


• برای تعویض این قطعه با رویت علائم خرابی دلکو، باید وایر مرکزی دلکو و همچنین وایرهای وصل شدن به شمع را از روی آن جدا نمایید.
• برای عدم اشتباه و سهولت کار محل اتصال وایر شمع سیلندر شماره یک را در ذهن خود بسپارید.
• مابین کویل و دلکو، سیم های مدار اولیه که موجب جرقه می شود، قرار دارد؛ آن را از کویل جدا کنید.
• همچنین شیلنگ هایی که به دیافراگرام های آوانس دلکو متصل هستند را جدا کنید.
• پیچ هایی که دلکو را به بدنه متصل کرده است را جدا کنید و دلکو را خارج کنید.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، دلکو وسیله ای است در موتورهای درون سوز که جریان ولتاژ بالا را از کویل به شمع ها هدایت می کند تا به ترتیب احتراق را منظم کند.