ساختار موتور دیزل

ساختار موتور دیزل ، ساختار موتورهای دیزل تنها در سیستم تغذیه و تنظیم سوخت با موتورهای اشتعال جرقه ای متفاوت است.

بنابراین ساختارهای بسیار مشابهی میان این موتورها وجود دارد و تنها تفاوت ساختمانی آن ها قطعات زیر است که در موتورهای دیزل وجود دارد و در سایر موتورهای احتراق داخلی وجود ندارد. همانگونه که اشاره شد موتور دیزل براساس نحوه کارکردن به دو دسته موتورهای چهار زمانه و دو زمانه تقسیم می شود. لیکن در هر دوی این موتورها چهار عمل اصلی انجام می گردد که عبارتند از مکش یا تنفس، تراکم یا فشار، کار یا انفجارو تخلیه دود اما برحسب نوع موتور دیزل ممکن است این مراحل مجزا و یا به صورت توام انجام گیرند.

 

آشنایی با میل لنگ


میل لنگ یک قطعه ریختگی یکپارچه از آلیاژ فولاد می باشد که با عملیات حراراتی و چکش کاری تهیه می شود و دارای استحکام مکانیکی قابل توجهی است، میل لنگ باید به اندازه کافی محکم باشد تا بتواند ضربه هایی را که در زمان احتراق به پیستون وارد می شود بودن پیچش زیاد تحمل نماید. علاوه بر این میل لنگ باید با نهایت دقت متعادل گردد تا از ارتعاشات آن که در اثر وزن خارج از مرکز لنگ به وجود می آید جلوگیری به عمل آید. برای متعادل ساختن میل لنگ، در مقابل هر لنگ وزنه هایی به میل لنگ اضافه شده است.

 

تفاوت موتورهای دیزلی و موتورهای بنزینی


یک موتور بنزینی مخلوط هوا و گاز را مکش می کند و آن را متراکم می کند و بعد مخلوط را با جرقه مشتعل می کند یک موتور دیزلی فقط هوا را می گیرد و آن را متراکم می کند و بعدا سوخت را به داخل هوای متراکم تزریق می کند. گرمای حاصل از مترکم شدن هوا موجب مشتعل شدن خود به خودی سوخت می شود. نسبت تراکم موتورهای بنزینی 8:1 تا 12:1 است. در حالیکه نسبت تراکم موتورهای دیزلی 14:1 به بالا مثلا 25:1 است. نسبت تراکم بالای موتورهای دیزلی منجر به بهتر شدن بازده می شود. موتورهای بنزینی معمولا از کاربراتور استفاده می کننده که هوا و سوخت را قبل از ورود به داخل سیلندر مخلوط میکند یا دریچه تزریق سوخت دارند که فقط سوخت را پیش از مرحله مکش می پاشد (بیرون سیلندر).

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، ساختار موتورهای دیزل تنها در سیستم تغذیه و تنظیم سوخت با موتورهای اشتعال جرقه ای متفاوت است. بنابراین ساختارهای بسیار مشابهی میان این موتورها وجود دارد و تنها تفاوت ساختمانی آن ها قطعات زیر است که در موتورهای دیزل وجود دارد و در سایر موتورهای احتراق داخلی وجود ندارد.